DSCN0922

Безплатни учебници до края на средното образование за бедните ученици и тези, които са застрашени от отпадане от системата, е една от мерките, записани в новата стратегия за задържане на децата в училище. Документът, който ще важи за следващите три години, е предложен за обществено обсъждане до 6 януари догодина.

Парите за безплатните учебници са в размер на 11.5 млн. лева за следващата година и ще бъдат отпускани чрез социалното ведомство на общини и училища. В момента помагала без пари получават всички ученици в прогимназията.

В стратегията е заложено задължително целодневно обучение до 7-и клас, а за безплатните учебници до края на основното образование са заделени 28 млн. лв.

Други 10 млн. лв. са предвидени за агитация сред бедните родители от „социално застрашени групи“ да пускат децата си на детска градина още от 3-годишна възраст. Така държавата им гарантира, че малчуганите ще получат социални и образователни навици, както и равен старт в училище. Традиционните подготвителни групи по български език, както и заниманията за по-лесно преминаване от степен в степен се запазват.

Предвиждат се нови извънкласни дейности, като провеждането на ученически игри за 471 000 лева, за спорт – 159 000 лева, както и за физически занимания в извънучилищно време – над 1 млн. лв.

Заложено е разработването на система за ранно предупреждение за отпадането на ученици, която да заработи първо в Северозападна България. Освен подкрепящи занимания, ще има и такива по интереси и развитие на творчеството. Предвижда се и ранно кариерно развитие, за да може учениците да се получат едновременно документ за завършена степен и за занаят. Други 25 млн. лв. са заделени за следващата година за лица над 16 години, които са напуснали училище.