Медицинският университет ще проведе утре празника „Красива усмивка“

Месец на денталната профилактика и оралното здраве на децата ще проведе от 25 март до 25 април Факултетът по дентална медицина при Медицински университет – Пловдив. Началото ще бъде дадено в 10.30 часа в съботния ден с празника „Красива усмивка”. На желаещите ще бъдат направени безплатни прегледи и специализирани консултации от квалифицирани специалисти. В празника са поканени да участват деца със слухови увреждания, със специфични здравословни проблеми и деца в неравностойно социално положение.

Основна цел на инициативите, включени в календара на месеца, е да се популяризират възможностите на Катедрата по детска дентална медицина за безплатни прегледи, консултации и лечение. Всички зали разполагат с модерно оборудване.