Daskal.eu предоставя  на учители и ученици инструменти за обучение в реално време по всеки предмет

sysinfo091

Днес daskal.eu се нарежда сред най-добрите технологии в света, предоставяйки възможностите на moodle. Moodle е безплатна система за онлайн обучение, която предлага курсове от квалифицирани преподаватели. Платформата daskal.eu действа по подобен начин, предоставяйки нужните инструменти за пълноценно обучение по всеки предмет. Те включват комуникация между учител и ученик, домашни, тестове, интерактивна дъска, графици. Преподаването се осъществява в реално време в предварително уговорен между ученика и преподавателя час. До края на 2017 година платформата ще е безплатна за учители и ученици от всички училища в страната.

Как преподаватели могат да се възползват от тази онлайн система. Те могат да провеждат задължителните по програма консултации с учениците. Не е необходимо вече посещение в дома на ученика, защото тези консултация могат да се осъществяват и онлайн във виртуалната класна стая на daskal.eu. През зимата често се случва, поради влошени метеорологични условия, преподавателите, които пътуват от друго населено място, да са възпрепятствани да дойдат в училище. Платформата дава възможност да не спират учебния процес, въпреки временната невъзможност да присъстват физически в училището.

Платформата дава поле за изява на преподаватели, които водят допълнителни кръжоци и извънучилищни занимания. Така учениците, които желаят да се запишат за кръжок по рисуване или предприемачество, могат да слушат лектора онлайн в спокойна, семейна среда.

Daskal.eu предоставя на учителите удобство и при работата с изоставащи ученици или с ученици с изявени дарби. И в двата случая те имат нужда от личен подход, за да развият способностите си, а ползването на онлайн система за обучение значително ще улесни назначаването на часове в удобно време.

Грипните ваканции са друг често срещан проблем, който става лесно преодолим с онлайн платформата, където ученици и учители могат да продължат да работят по учебния материал, за да не изостават от учебния план.

Много страни ползват от години интерактивни платформи в образователните си програми, защото те са доказали ефективността си при придобиване на нови знания и умения. Платформата предоставя възможност да водят частни уроци от дома си.

Чрез платформата daskal.eu  учениците могат да се запознаят  с част от съдържанието на урока у дома, а в клас да дискутират основни проблеми.