От служителя, приел злоумишлено телефонно обаждане, се иска да попълни данни за гласови характеристики, акцент, диалект и маниер на говорене, както и за фоновия шум

Хаос, безброй коментари и куп въпросителни предизвика новата процедура за поведение при заплаха от използване на взривно устройство в обект за обществено ползване, която днес бе сведена и до знанието на училищните директори. Всеки от тях трябваше да се подпише, че е запознат с получената от МВР процедура на базата на заповед на служебния вътрешен министър Иван Демерджиев от 31 март т.г. Учебните занятия могат да бъдат прекратявани само след полицейска проверка, но не и по самостоятелно взето от директора на училището решение.

Според известния пловдивски адвокат Михаил Екимджиев обаче, ако има издадена заповед от министъра на МВР или някакъв друг документ, той се явява подзаконов акт. Задълженията на директорите са вменени от Закона за предучилищното и училищното образование и те не могат да отпаднат със заповед, издадена от който и да е министър. При хипотетичен инцидент отговорност ще бъде търсена именно от директора. Ако се окаже, че той не е спазил закона, подчинявайки се на нечия заповед, това не го освобождава от отговорност, смята юристът. Според него, ако ще им се вменяват други задължения, то трябва да има общ административен акт, съгласуван с Министерството на образованието, и при евентуален инцидент да е ясно кой носи отговорност.

Според новата процедура, която съдържа 25 точки за действие, всяка заплаха за използване на взривно устройство се приема за истинска. В случай, че е получена по телефона, служителят, приел предупреждението, не го подценява, а трябва да проведе максимално подробен разговор, за да добие по-детайлна информация. Във формуляра, който след това трябва да попълни, се изисква да посочи данни за гласови характеристики, акцент, диалект и маниер на говорене, дори за фоновия шум. Ако заплахата идва по електронна поща, изискването е да бъдат записани имейлът на подателя, текстът, времето на получаване. Не се правят опити за отваряне на линкове или прикачени файлове или копиране без съгласуване с компетентните органи, се казва в документа. В случай, че предупреждението е отправено в социалните мрежи, се прави снимка на екрана, но без да се разпространява. Ако пък е на хартия, служителят, отворил плика, запазва писмото и повече не докосва листа.

Директорите са длъжни да уведомят незабавно на телефон 112 за полученото съобщение, посочвайки времето на отправяне на заплахата и дискретно, без да създават паника, както и да уведомят служителите си. В протокола е записано, че служителите, определени за участие в оглед на обекта, се събират, съгласно Плана за сигурност, а останалите продължават да изпълняват задълженията си, без да се прекъсва учебният процес. При установяване на съмнителни предмети, всички се извеждат от сградата до пристигане на полицейските служители на място.

При отсъствие на съмнителни предмети се изготвя двустранен констативен протокол между органите на полицията и директора и не се предприемат действия по извеждане на хора от сградата. В случай, в който директорът откаже да изпълни разпорежданията на полицейски орган, служителите на МВР дават становище в двустранен констативен протокол относно безопасността за продължаване на дейностите в обекта.

А ако нещо се случи във времето от получаване на предупреждението до идването на полицията, какво става, директорът е отговорен за живота и здравето на учениците, питат школски шефове. Според тях в такъв случай може да се мине към онлайн режим, като така ще се потуши и родителското напрежение.