Споделяне на добри практики и петиция за признаването на българския като матуритетен език в държавите членки на ЕС са част от акцентите в тридневната програма

june1

“Обучението по България – приоритет на държавата и на българските училища в чужбина”. Под това мото ще премине годишната конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) с участието на МОН, Софийския и Пловдивския университет, както и на Бачковския манастир „Успение Богородично“.

Новите учебни стандарти и успешното им приложение на петте континента ще дебатират участниците в семинара през първия ден в столицата. Тогава ще бъде приета и Петиция на АБУЧ до Европейската комисия по петиции на Европарламента относно насърчаване на европейското многоезичие и признаването на българския и на всички официални езици на ЕС като матуритетни в държавите членки. 240 са неделните български училища зад граница. Държавните са само две – в Братислава и в Прага.

На 28 и 29 юли конференцията се пренася в Бачковския манастир „Успение Богородично“. За овладяването на българския език в условия на билингвизъм ще говори деканът на Педагогическия факултет на ПУ доц. Румяна Танкова, а заместникът й проф. Галин Цоков ще се фокусира върху иновациите в управлението на училищното образование.

Преподавателят по история от българското училище към посолството ни в Лондон Валентина Александрова ще сподели добри практики в обучение и по-конкретно – организирането на средновековен ден. Разработки на адаптирани учебни програми за гимназиален курс на училищата в чужбина и „Методическо помагало по материала в раздели „Старогръцка“, „Библия“ и „Старобългарска“ литература пък ще представи колежката й Здравка Момчева. Разработките могат да са в помощ на преподавателите и учениците от българските училища в чужбина.

За алтернативите в обучението по българска литература зад граница и ролята на интегрираното обучение в изграждане на национално самосъзнание, за урока спектакъл ще говори преподавателят по български език от Българското училище „Джон Атанасов” в Чикаго – Виолета Петрова. Тя ще представи мултимедийния урок спектакъл “Робството и борбата за свобода, отразени в народната песен”.

Адаптирана програма по география и икономика за българските училища в чужбина ще презентира Елена Томова от издателство „Анубис“.