Крайният срок за участие в конкурса за формиране на Малки училищни изследователски общности е 15 октомври

Конкурс за формиране на Малки училищни изследователски общности обявява Българска академия на науките. Подкрепа ще получат 19 проекта – 9 от областта на естествените науки, технологиите и математиката, а останалите 6 – от сферата на хуманитарните и обществените науки. Целта е учениците да бъдат привлечени към проучвателни дейности и да подобрят презентационните си умения пред публика, да се насърчи развитието на изследователския подход в образованието.

Малките училищни изследователски общности поемат ангажимент да работят по един или повече проекти, които ще бъдат представени на Ученическата научна сесия на Ученическия институт при БАН през 2020 година. Желаещите да участват в конкурса трябва да подадат документи до 15 октомври.

Всяка общност се състои от двама ученици и един ръководител. Изискването е да се събират минимум два пъти месечно и да дискутират етапи от проучването или разработката си. Разработките се изпращат в УчИБАН до края на септември 2020 година. Възнагражданието на учителя е 850 лева.

Одобрените ръководители ще получат покана за участие в Ученическата научна сесия през ноември 2019 година.