„Посрещаме с усмивка, изпращаме с пари” е мотото на Взаимоспомагателната каса на учителите, казва председателят и дългогодишен школски директор Васил Въргулев

50% по-ниска лихва за млади семейства, половин минимална заплата за новородено и помощи за лечение отпуска сдружението, което днес празнува 60 години от основаването си

DSCF1998

60 години от основаването си отбелязва днес Взаимоспомагателната каса на учителите (ВСКУ) в Пловдив. Доброволното сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за лицата и семейството, стартирало с разнос на сумите с колело и 25 членове, а днес наброява 5800 учители и работещи в образованието и културата. В организацията членуват 4200 преподаватели и служители от детски градини, училища, вузове и културни институции от Пловдив и 1600 от областта. Председател на сдружението е дългогодишният директор на СУ „Найден Геров” Васил Въргулев. Стожерът на сдружението е Теменужка Панчева, която в последните 36 години е главен счетоводител. По повод юбилея Пловдив е домакин на националната конференция на Асоциацията на Взаимоспомагателните каси на учителите в страната. Работната среща е в хотел „Тримонциум”

-Г-н Въргулев, какво е бъдещето на касата при конкуренцията на толкова банки?

-Вървим напред без конкуренция от страна на всички банки в града, при това няма скрити уловки. Силата и просперитетът на една каса се основава на броя членове и финансовия оборот. Амбицията ни е до края на 2017 година да закръглим членовете до 6000. Тегленето на заема става след набавяне на необходимия дялов капитал, а той е 30% от исканата сума. Поръчителите трябва да са наши членове, а броят им зависи от размера на заема. Пенсионери, запазили членството си, продължават да ползват услугите ни. Заем може да бъде отпуснат и без кандидатът да има набран дялов капитал. Той ще му бъде удържан в момента на отпускане на заема. Право на рефинансиране имат членове, изплатили 50% от текущия заем.

-Каква е минималната месечна вноска за дялов капитал?

-20 лева. Максималният заем, който отпускаме към момента, е 13 000 лева за период на погасяване 30 месеца. Разбира се, могат да бъдат получени и заеми в рамките на дяловия капитал. Встъпителният членски внос е 10 лева. Същата сума плащат пенсионерите за личен дялов капитал. В сравнение с другите банкови институции, при нас лихвата е 0.30% месечно. Ако сте взели 1000 лева и трябва да ги погасите за 10 месеца, то лихвата ви ще е само 30 лева. Колегите най-често теглят заем, за да погасят банковите си задължения. Получилите заем от касата, са длъжни в срок до 3 дни да представят на касиера на съответното учебно заведение писмото за удръжка на месечната погасителна вноска. Касиерите от детските градини и училищата са нашите „бели дробове”. От тях зависи навременното погасяване.

-Къде са най-многобройните ви членове?

-В ОУ „Пенчо Славейков” са 100, в СУ „П. Евтимий” – 90, 85 са от СУ „П. Хилендарски”. От висшите училища най-много са работещите във филиала на Техническия университет – 120, следвани от Пловдивския – 100. Касата е в зряла възраст и има ясни перспективи за развитие. Успяхме да я стабилизираме и в момента тя е най-силната в страната. Още с подаването на заявление потребителят на момента получава в картата си исканата сума. За сравнение, допреди години се чакаше по четири-пет месеца. Заплатите в системата се увеличиха и се надявам все повече колеги да се възползват от нашите предложения.

-Касата има и социална политика, отпускате безвъзмездни помощи и заеми.

-ВСКУ отпуска помощи или заеми с преференции на свои членове, съгласно утвърдения бюджет след аргументирано писмено заявление и приложени към него документи, които доказват необходимост от искането. Отпускаме заеми с 50% по-ниска лихва от действащата на млади семейства, сключили брак през последните 36 месеца. Даваме половин минимална работна заплата за новородено на наши членове. За 2107 година сме направили „подаръци” на 30 бебета за общо 6900 лева. Отпускаме помощи за лечение и лекарства на тежки заболявания от списъка на касата. За тази година 18 души са получили 3600 лева. Подпомагаме наши членове, пострадали при природни бедствия или пожари. Подкрепяме юбилейни чествания на училища и детски градини. За всяка Коледа даряваме на учебни заведения, пропорционално на броя на членовете ни в тях, ваучери за канцеларски материали и техника. Общата сума за миналата година е била 62 000 лева. Ние не формираме печалба, а раздаваме сумата от отчисления. Успяхме да закупим и самостоятелен офис в „Рилон център”.