Инициативата на Катедра „Етнология“ към Философско-историческия факултет на ПУ ще се проведе за трети път

Summer school 5

Трето Балканско лятно училище по религии и обществен живот ще се проведе в Пловдивския университет от 2 до 12 юли 2017 г. Инициативата е на Катедра „Етнология“ към Философско-историческия факултет, провежда се на всеки две години и събира в града под тепетата участници от цял свят, за да постави в центъра на вниманието религията.

Тазгодишното издание е на тема Stranger and Neighbor и ще фокусира вниманието върху проблемите, които възникват във връзка с миграцията и религиозните аспекти между „свои” и „чужди” в условия на днешния свят. Участие ще вземат младежи от Европа, Азия, Африка и САЩ. Кандидатите от България трябва да бъдат на възраст над 30 години, да владеят английски език и да са мотивирани за участие в подобен проект. Срокът за подаване на документи е 15 март 2017 г. Организаторите покриват разходите по настаняване и издръжка на всички участници, включително и на тези от Пловдив, уточняват от катедрата.

Представители на различни, често конфронтиращи се в миналото и днес, религиозни групи се срещат, за да поставят на изпитание своите стереотипи и предразсъдъци, да научат повече един за друг и да потърсят път към живеенето заедно в днешния сложен свят.

Основен обект на изследване и преподаване в лятното училище е специфичният за Балканите модел на религиозно съжителство. Историческият опит през вековете показва, че многообразието от културни и религиозни традиции може да бъде условие както за конфликти, така и за хармонично съжителство между културите.

Лятното училище предоставя „лаборатория” за практическо обучение в толерантност и живеене с различията в глобалното общество. Лекторите са представители на академичната общност и на неправителствения сектор, както и духовници от България, Балканите, Европа, САЩ.