Портфолио ще доказва постиженията на педагогическите специалисти – всички ще могат да растат кариерно, предвиждат стандартите в новия закон, стана ясно на обществено обсъждане в Пловдив

5549-800-0

Мандатността на директорите не бе приета в новия закон, но за сметка на това те и учителите ще минават през атестация на всеки четири години. За целта в този период те ще трябва сами да изработят професионалното си портфолио,  чрез което да докажат своите постижения и резултатите на учениците си. За това време учителят или директорът следва да представи факти за това колко е успешен в работата си. Това стана ясно на обществено обсъждане на стандартите за новия закон в Пловдив.

Комисията, която ще атестира учителя, ще се назначава от директора. Оценката на директора пък ще се дава от друга комисия, в които влизат представители на общината, министерството, Рeгионалното управление на образованието. При атестацията на директорите ще участва и родител, който е член на Обществения съвет на училището.

Педагог, който е получил най-ниската оценка, има право да получи подкрепа в следващата една година, като за подобряването на резултатите му се разработи специален план. Ако обаче и при втората атестация след година резултатите му са ниски, той трябва да бъде освободен от работа.

Учителите няма да имат право да дават частни уроци на ученици, на които преподават в училище. Всяка година те ще трябва да подават писмена декларация за това. Ако някой учител преподава на деца срещу заплащане, той не може да участва в подготовката на изпитни материали.

Възможност за кариерно развитие вече ще имат всички педагогически специалисти, докато сега това важеше само за учители и възпитатели. За 4-годишния период те трябва да натрупат 48 квалификационни кредити. Стандартът предвижда 3 типа атестационни карти – за учители, за кадри с подкрепящи функции и за хора с управленски компетентности.

“Целта е не да санкционираме, а всеки да бъде мотивиран да повишава квалификацията си и да се задържи в училище. Предвижда се и възможност за допълнителни поощрения”, обясни Милка Коджабашиева – директор диракция “Квалификация и кариерно развитие”.

 

1 КОМЕНТАР

  1. Има обаче договореност че синдикатите ще присъстват в комисиите по атестация . Независимо че СО “Подкрепа ” е против въпросните комисии. Унизително е прекратяването на трудови правоотношения . В съда това няма да успее. Предлагаме който е оценен по – добре , да взема повече пари.

Коментарите са затворени.