В отворено писмо до премиера и министрите от кабинета членовете на БАЧУ настояват училища и детски градини с ниска или нулева заболеваемост и спазен здравен протокол да продължат да работят

Българската асоциация на частните училища (БАЧУ) изпрати отворено писмо до премиера Бойко Борисов и министрите от кабинета, обявявайки се против цялостното затваряне на системата на образованието. Представителите на частните детски градини и училища, които членуват в организацията, излизат с обща позиция и заявяват, че са обезпокоени от липсата на синхрон между различните министерства. Те заявяват, че продължават да разчитат на МОН като най-компетентен орган за решаване на проблемите в сферата на образованието.

От БАЧУ декларират, че на този етап огромен процент от частните детски градини и училища са със здрав персонал и ученици и имат готовност да осигурят всички варианти на учебен процес – присъствено, хибридно, в електронна среда и взаимодействие с родителите, на открито, при гъвкаво превключване от един в друг формат.

„Ръководствата на екипите не се страхуват да поемат отговорност за взимането на автономни решения по отношение на организацията и формата на образователния процес. Тази позиция Асоциацията изразява и отстоява последователно през целия период от възникването на епидемичната обстановка до сега“, се казва в отвореното писмо.

Подписалите го на на мнение, че изваждането на децата от училищната среда и затварянето им у дома без възможност за естествена комуникация, ще нанесе безспорни щети върху психиката, които трудно биха могли да се компенсират по-късно. И добавят, че всички становища и решения взимат след проучване на нагласите на родителите и учителите.

Ето исканията:

  1. Преразглеждане на предложението на Министъра на здравеопазването за категорично затваряне на цялата образователна система, на ЧДГ и ЧУ, особено на децата в детските градини и в начална училищна степен.
  2. Предоставяне на възможност за частично и диференцирано функциониране на образователната институция при спазване на всички необходими противоепидемични мерки и при наличие на информирано заявено желание от родителите. При вземането на решения да бъде прилаган диференциран подход при зачитане мнението на директорите на образователните институции. Да се създаде възможност училища и детски градини с ниска или нулева заболеваемост и спазен здравен протокол да продължат да работят.
  3. Да се изработи ясен протокол и времева рамка за постепенно връщане към нормалното функциониране на училищните системи в зависимост от развитието на епидемичната обстановка. Това ще даде шанс на детските градини и училищата да приложат и развият реалистични и ефективни сценарии за структуриране и довеждане до успешен край на учебната година.
  4. Категорично настояваме за икономическа подкрепа от страна на държавата за всяка засегната от кризата образователна институция – ЧДГ и ЧУ. Настояваме за създаването на работна група, в която да се изслушат нашите аргументи и да се предвидят конкретни мерки. Не одобряваме модел, в който държавата „вижда“ частния образователен сектор, само при копиране и мултиплициране на неговите успешни иновации и практики, само като ресурс за иновативна образователна инициатива, без да поема никакъв ангажимент към потребностите и предизвикателствата пред този сектор.