64.8 на сто от паралелките са професионални, профилираните са 35.2 %, стана ясно от предложението на Регионалното управление на образованието, което бе прието от Постоянната комисия по заетостта

Дуални паралелки предлагат 9 учебни заведения

„Асистент на лекаря по дентална медицина“ е новата специалност в държавния план-прием на Пловдивска област за учебната 2023/2024 година, стана ясно от предложението, представено от Регионалното управление на образованието на днешното заседание на Постоянната комисия по заетостта. СУ „Цар Симеон Велики“ обявява за първи път прием по специалността, по която се обучават ученици само в още три области на страната – Благоевград, Бургас и Враца. Пловдив е четвъртата, в която средно училище ще подготвя асистент-стоматолози. СУ „Цар Симеон Велики“ вече има два оборудвани стоматологични кабинета, които ще позволят оформянето на учебен център. Подписан е и договор с Дентален център II, създаден като наследник на поликлиниката на Факултета по дентална медицина към Медицински университет-Пловдив. В момента това е най-голямото специализирано лечебно заведение за доболнична дентална медицина в Пловдив и региона.

Възобновява се приемът по специалност „Ремонт на летателни апарати“ в Професионалната гимназия по механотехника „Проф. Цветан Лазаров“. Професията „Авиационен техник“ е по искане на Френско-българската търговска и индустриална камара, заявила нужда от подготвени специалисти. Кадрите са нужни на компания “Латекоер България”, която се намира в Индустриална зона ”Марица” и произвежда части за “Еърбъс”.

Регионалното управление залага с 8 паралелки повече от реализираните миналата година – т.е. 236. Каквато е и рамката, поставена от МОН.

„За сравнение миналата година те бяха 228, от които са реализирани 222 – 141 професионални и 81 профилирани. На всички, които поискаха допълнителен прием в сравнение с осъществения предходната година, ще разрешим по една допълнителна паралелка, за да дадем възможност за по-голям избор на ученици и родители. Надяваме се да сме се съобразили и с предложенията на директорите, със становищата на кметовете, заявките на работодателите и препоръките на Агенцията по заетостта. И да не се налага да закриваме наесен“, коментира началникът на Регионалното управление на образованието Антоанета Пакова.

За шеста поредна година Пловдив залага повече професионални паралелки, отколкото профилирани – 64.8 срещу 35.2 на сто, което значи 153:83. 133.5 са в STEM профили и професии. Справката към момента показва, че завършващите седмокласници са с 361 повече от предходната година – 6310.

Дуалните паралелки са малко повече от миналата година – 16.5, обявени от 9 учебни заведения:

„Електрообзавеждане на производството“ (0.5) и „Мехатроника“ (0.5) – ПГ „Цар Иван Асен II“, Асеновград

„Мебелно производство“ (0.5) и „Тапицерство и декораторство“ (0.5) ПГ по вътрешна архитектура и дървообработване

„Автоматизация на непрекъснати производства“, „Електрообзавеждане на производството“, „Микропроцесорна техника“ – ПГ по електротехника и електроника

„Пътно-строителна техника“, „Технология на машиностроенето“, „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства“,  „Електрически превозни средства“ – ПГ по машиностроене

„Машини и системи с ЦПУ“, „Мехатроника“, „Ремонт на летателни апарати“  – ПГ по механотехника

„Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост“, „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна“ – ПГ по хранителни технологии и техника

„Графичен дизайн“ – СУ „Черноризец Храбър“

„Агроекология“ – ПГ по селско стопанство, Садово

„Производство на облекло от текстил“ – ПГ по селско стопанство, Първомай

Допълнителен прием е заложен в ПГ по кожени изделия и текстил – „Производство на облекла от текстил“. Гимназията е сключила договор с ОбУ „Пенчо Славейков“, където учениците завършват сходна професия и биха могли да продължат образованието си след 10 клас.

Математическата гимназия ще приеме две паралелки след 5. клас или общо 52 ученици.

Съгласуваният план-прием предстои да бъде защитен в МОН през март.