Полезно

 Учебни заведения в Пловдив

1. Детски градини
2. Средни училища
3. Висши училища

 

 Връзки

1. МОН
2. РИО

 

 Нормативни документи

Закон за предучилищното и училищното образование 2015

 

 Училище за родители