Антоанета Пакова отново се връща на поста началник на Регионалното управление на образованието в Пловдив.

Припомняме, че временно изпълняващ длъжността бе старши експертът по обществени науки, гражданско образование и религия Антоанета Кръстанова.

През последните седмици бяха направени няколко смени на началника на РУО. На 28 април МОН възстанови на длъжността Иванка Киркова, след като Върховният административен съд отмени заповедта й за уволнение от 5 юли 2021 година. Щом подписа заповедта си за назначение обаче, Киркова получи и втора – че от 29 април се прекратяват трудовите й правоотношения. Тя подписа и нея. Но заяви, че отново ще си търси правата в съда и че смята да заведе две дела – срещу мотивите за уволнение и за уронване на престижа.

До връщането на Киркова началник на РУО бе Антоанета Пакова. Тя спечели конкурса, обявен от МОН, след уволнението на Киркова миналата година.

След освобождаването на Киркова на шефския стол седна Антоанета Кръстанова. Тя за пореден път пое временно ръководството на РУО. От 23 септември м.г., когато Пакова се включи в работата на служебния кабинет, Кръстанова седна на шефския стол. След като близо 3 месеца бе началник на кабинета на министъра на икономиката от служебния кабинет Даниела Везиева, Пакова се върна на шефския стол в града под тепетата през декември м.г. Преди да поеме РУО тя бе началник на отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“.

Ето какво поясниха от МОН на въпрос на „Уча в Пловдив“, свързан с казуса:

На 9 май 2022 г. Антоанета Кръстанова е депозирала в Министерството на образованието и науката заявление за прекратяване на допълнителното й служебно правоотношение за изпълнение на длъжността „Началник на РУО“ преди изтичане на нормативно определения 6-месечен срок.

„Изпълнението на длъжността „Началник на РУО“ е от приоритетно значение, тъй като основните й функции са да планира, организира, координира, контролира и отговаря за дейността на регионалното управление на образованието, както и да подпомага министъра на образованието и науката при провеждането на държавната политика в областта на образованието на територията на съответния регион. Предвид това и предстоящото организиране и провеждане на задължителните държавни зрелостни изпити и националното външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2021-2022 година, изпълнението на функциите на длъжността „Началник на РУО“, РУО – Пловдив следва да бъде обезпечено“, се казва в отговора на МОН.

Със заповед на министъра на образованието и науката, считано от 10 май 2022 г. Антоанета Пакова, началник на отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, е временно преназначена по реда и условията на чл. 82а от ЗДСл от длъжност „началник на отдел“ на длъжност „Началник на РУО“, за което държавният служител е изразил писмено съгласие на 10 май. Съгласно разпоредбата на 82а от ЗДСл с писмено съгласие на държавния служител той може да бъде преназначен за срок не по-дълъг от 4 години на друга длъжност в същата администрация, ако отговаря на минималните и специфичните изисквания за нейното заемане. От МОН поясняват, че Пакова отговаря на условията.

Екипът на РУО поднесе днес цветя пред барелефа на Кирил и Методий в Стария град.