От днес започва оценяването на проектите за учебници, наесен по нови ще учат в 3, 5, 7 и 9 клас

Учители по български и математика трябва да посочат какъв учебен материал да влиза в тестовете за националното външно оценяване в 7 клас. Анкети ще попълват и пловдивските преподаватели, които трябва да изпратят предложенията си до 30 юни.

По математика се предвижда времето за работа да е 150 минути, като учениците ще трябва да се справят с 25 задачи. 17 от тях са с избираем отговор, 5 с кратък свободен и 3 с разширен. Тъй като в учебните програми за пети, шести и седми клас материалът е доста обширен, те трябва да конкретизират каква част от него е важна и трябва да присъства в изпитните варианти.

По български език разработеният тестови модел включва учебните програми за пети, шести и седми клас. Но тъй като по езика са заложени 45 теми за трите класа, учителите трябва да определят кои са най-важните 15, за да може посочените от тях да влязат като изпитни въпроси. Децата ще имат на разположение 150 минути, за да се справят с 26 различни по вид задачи.

Преподавателите и по двата предмета остро реагираха срещу решението целият материал от пети до седми клас да влиза в тестовете за прием в гимназиите. Скочиха и родителите с обвинението, че изпитът ще се окаже по-тежък от матурите. От МОН обещаха компромисна година за бъдещите седмокласници.

От днес до 8 юли учители от цялата страна ще оценяват пригодността на проектите на учебници за III клас, за VII и IX клас, на учебни комплекти по чужд език по нива от Общата европейска езикова рамка. Предложените проекти за третокласниците са 60, за VII – 92, а за IX клас – 79. Издателствата са внесли за оценка още 44 проекта по чужд език по нива А1 и B1. Учителите, които преподават по съответните предмети, трябва да оценят пригодността им. Оценяването се извършва във всяко училище, а до 9 юли преподавателите трябва да предадат на директорите картите за оценяване. Резултатите се обобщават на училищно ниво и се предават на регионалните управления на образованието. В средата на юли общите оценки за пригодност от цялата страна ще бъдат обявени пред вносителите на проектите.

През следващата учебна година учениците от III, V и VII клас ще учат по одобрените учебници, които техните учители са избрали и са съгласували с обществения съвет на училището. Те ще им бъдат предоставени за безвъзмездно ползване. Учебниците за учениците от IX клас и учебните комплекти по чужд език ще се избират от преподавателите по съответните предмети.

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.