От днес започва оценяването на проектите за учебници, наесен по нови ще учат в 3, 5, 7 и 9 клас

Учители по български и математика трябва да посочат какъв учебен материал да влиза в тестовете за националното външно оценяване в 7 клас. Анкети ще попълват и пловдивските преподаватели, които трябва да изпратят предложенията си до 30 юни.

По математика се предвижда времето за работа да е 150 минути, като учениците ще трябва да се справят с 25 задачи. 17 от тях са с избираем отговор, 5 с кратък свободен и 3 с разширен. Тъй като в учебните програми за пети, шести и седми клас материалът е доста обширен, те трябва да конкретизират каква част от него е важна и трябва да присъства в изпитните варианти.

По български език разработеният тестови модел включва учебните програми за пети, шести и седми клас. Но тъй като по езика са заложени 45 теми за трите класа, учителите трябва да определят кои са най-важните 15, за да може посочените от тях да влязат като изпитни въпроси. Децата ще имат на разположение 150 минути, за да се справят с 26 различни по вид задачи.

Преподавателите и по двата предмета остро реагираха срещу решението целият материал от пети до седми клас да влиза в тестовете за прием в гимназиите. Скочиха и родителите с обвинението, че изпитът ще се окаже по-тежък от матурите. От МОН обещаха компромисна година за бъдещите седмокласници.

От днес до 8 юли учители от цялата страна ще оценяват пригодността на проектите на учебници за III клас, за VII и IX клас, на учебни комплекти по чужд език по нива от Общата европейска езикова рамка. Предложените проекти за третокласниците са 60, за VII – 92, а за IX клас – 79. Издателствата са внесли за оценка още 44 проекта по чужд език по нива А1 и B1. Учителите, които преподават по съответните предмети, трябва да оценят пригодността им. Оценяването се извършва във всяко училище, а до 9 юли преподавателите трябва да предадат на директорите картите за оценяване. Резултатите се обобщават на училищно ниво и се предават на регионалните управления на образованието. В средата на юли общите оценки за пригодност от цялата страна ще бъдат обявени пред вносителите на проектите.

През следващата учебна година учениците от III, V и VII клас ще учат по одобрените учебници, които техните учители са избрали и са съгласували с обществения съвет на училището. Те ще им бъдат предоставени за безвъзмездно ползване. Учебниците за учениците от IX клас и учебните комплекти по чужд език ще се избират от преподавателите по съответните предмети.