Социологическо изследване сред студенти и преподаватели ще събира информация с цел актуализиране на Рейтинговата система на висшите училища в България, съобщава пресцентърът на МОН.  Данните от нея се обновяват всяка година, като се използват и за публични политики в сферата на висшето образование.

Системата съдържа множество индикатори, формирани на база на данни от независими национални и международни регистри, такива, предоставени от висшите училища, както и събрани чрез социологически проучвания за мнението на студентите, преподавателите, ръководните и административни служители във висшите училища и работодателите.

Предвижда се след 8 април да стартира социологическото проучване, за да бъдат осъвременени част от индикаторите. Студентите ще получат на електронния адрес, подаден в регистъра, покана за участие в анонимно анкетно проучване, както и линк към анкетата за попълване. Което е доброволно.

Отговорите ще бъдат използвани за научни и статистически цели и по никакъв начин няма да могат да се свържат с участника в изследването.