mathДокато синдикатите  водят преговори за невъзможните засега 5 на сто от брутния вътрешен продукт за образование у нас, англичаните водят класацията в ЕС със 100 млрд. евро за сектора. Над 440 млрд. евро са отделили за предучилищно, средно и висше образование страните членки за изминалата година. В две трети от държавите се наблюдава скок с 1%. В Австрия, Хърватия, Чехия, Гърция, Ирландия и Финландия се отчита същият процент, но надолу.

С повече от 5% са се завишили отделените пари  в Естония,  Латвия, Малта и Англия.  Половината от публичните средства в Латвия се отделят на регионално или общинско ниво, докато в Швеция 95% от бюджета се отделя на държавно. Най-голямо е увеличението в Унгария – 9 на сто, като средствата се инвестират в нова схема за нарастване доходите на учителите и за реформи във висшето образование.

На второ място след англичаните се нареждат французите с 80 млрд. евро, а след тях с 45.6 млрд. са испанците. Четвърта е Холандия с 34.8. България е заделила с 50 млн. лева повече за образование през 2014-а в сравнение с предходната година, което възлиза на малко над 3 млрд. лева.