Философско-историческият факултет представи новите специалности „География, технологии и предприемачество” и „Гражданско образование и биология” на кръгла маса за професиите на бъдещето

Нови бакалавърски програми, които подготвят кадри за професиите на бъдещето представи на кръгла маса днес Философско-историческият факултет на Пловдивския университет. Преподаватели и работодатели обсъждаха длъжности, някои от които все още не са част от националния класификатор.

Прием по специалностите „Английски език и културно наследство“, „География, технологии и предприемачество“, „Гражданско образование и биология“, „Гражданско образование и чужд език“, „Документалистика и архивистика“ и „История и чужд език“ предлага за новата акедемична година ПУ.

В подкрепа на хуманитарната академична подготовка, а също и в ролята на настоящ и бъдещ работодател, директорът на Общински институт „Старинен Пловдив“ Йордан Илиев  откри първия модул на форума с популярна мисъл на френския писател, философ и енциклопедист Дени Дидро: „Хората престават да мислят, когато престанат да четат“.

Новата бакалавърска програма „Английски език и културно наследство“ е създадена именно след консултации със „Старинен Пловдив“ заради необходимостта им от кадри, които не просто владеят чужд език, но имат и солидни познания за историята и културата. Специалността е интердисциплинарна и е съвместен проект на Философско-историческия и Филологическия факултети на ПУ. По подобен начин е структурирана и бакалавърската програма „История и чужд език“, която дава възможност за избор на един от общо 14 чужди езика, които се изучават във Филологическия факултет.

„Това е един от малкото случаи, когато работодателите знаят какви кадри искат „да поръчат“, коментира ректорът проф. Запрян Козлуджов и припомни, че вече има подобни договорености с бъдещи работодатели за възпитаници на Физико-технологичния и на Филологическия факултет.

Регионално управление по образованието – Пловдив също разчита на възпитаниците на ПУ и има готовност да помогне с насоки в учебния процес на специалностите „Гражданско образование и биология“ и „Гражданско образование и чужд език“, обеща началникът Иванка Киркова.

Обучението по културно наследство и новите професии и политики на ЕС бяха във фокуса на презентацията на доц.  Меглена Златкова – ръководител на Катедра „Етнология“ и гл. ас.  Елица Стоилова от същата катедра. Те съобщиха, че Пловдивският университет е поканен да се включи в  Балканската мрежа от университети, които ще участват в изследването  и организирането на образователни програми в областта на нематериалното културно наследство.

С пълната подкрепа на Регионален държавен архив – Пловдив е създадена и една от най-новите бакалавърски програми на Философоско-историческия факултет – „Документалистика и архивистика“. Учебният й план включва запознаване с информационните технологии и интелектуалните комуникации, съвременния документален и архивен мениджмънт, международните архивни стандарти и електронното управление, включени са и дисциплини от правото, управлението и публичната администрация, разказаха доц. д-р Георги Митрев, ръководител на Катедра „История и археология“. Мариана Вучкова, началник отдел в Държавен архив – Пловдив, представи възможностите за професионална реализация на бъдещите архивисти в страната и чужбина.

Д-р Пламен Нанов от катедрата по приложна и институционална социология коментира изучаването на иновациите и предприемачеството, като представи бакалавърската програма „География, технологии и предприемачество“, която е с изцяло практическа насоченост. В хода на следването са предвидени интерактивни семинари и практикуми с акцент върху методите „учене чрез правене“ – учебни фирми, борси, учебни екскурзии, летни експедиции и практики за теренна работа.