Учебните помагала по чужди езици, в които граматиката е обяснена на български, са подходящи за самоучители, особено ако имат и ключ с верните отговори, както и речник на използваните думи, категорични са специалистите.

Такова е новото учебно помагало по английски език Next Steps in English 2 (ИК „Колибри“) на българската авторка Елица Лукова. То отговаря на учебната програма по английски език за 6. клас и надгражда ниво А2 по Общата европейска езикова рамка. Изданието е предназначено за допълнителни упражнения по английски език и може да се използва в целия прогимназиален етап. Преди година същата авторка издаде и Next Steps in English (ИК „Колибри“, 2022), което отговаря на програмата за 5. клас в общообразователните училища.

Учебното помагало е подходящо и за обучение на възрастни, които правят първи стъпки в английския език или имат съвсем елементарни знания, които искат да надградят.

Граматиката съдържа: притежателни и възвратни местоимения; броими и неброими съществителни имена; сегашно продължително и сегашно просто време; минало просто време на правилните и неправилните глаголи; минало продължително време; бъдещо просто време; предлози за място; движение и време; сравнителна и превъзходна степен на прилагателните времена; наречия за начин; условни изречени от нулев тип; неопределителен и определителен член; изразяване на предпочитание и др.

Упражненията за затвърждаване на наученото по граматика, обхващат следните тематични области: държави и националности; професии; музикални инструменти и стилове в музиката; превозни средства; външен вид и характер; храна; животни.

В рубриката „Време за забавление“ са поместени езикови кръстословици, свързани с тематичните области и подпомагащи заниманията по усвояване на чуждестранната лексика.

Първата част  от помагалото е по програмата за 5. клас / https://www.colibri.bg/knigi/2166/next-steps-in-english /,

Втора част  – по програмата за 6. клас – https://www.colibri.bg/knigi/2264/next-steps-in-english-2