735_thumb

86 на сто от децата в прогимназията у нас учат английски език, а второ място заема руският, избран от 17.8 на сто от учениците, сочат последните данни на “Евростат”. След него се подреждат немският (7.2 на сто), френският (3.1 на сто) и испанският (1.5 на сто).

В прогимназиален етап английският се изучава от почти 90% от децата в Белгия, Люксембург, Унгария. На европейско ниво второто място се пада на френския, а трети по популярност е немският. Над 80 на сто от децата в начален етап Европа учат чужд език. Очаквано, най-честият избор е английският, който се изучава от над 16 млн. деца. Той отстъпва по популярност единствено в Белгия и Люксембург – страни с повече от един официален език. 1 милион деца започват да изучават и втори чужд език преди да завършат началното си образование.

Английският доминира и при по-големите ученици. Изучават го над 95 на сто от децата между 11 и 15 години. На второ е френският, избран от 5 млн. ученици и немският – от 2.9 млн. На четвърта позиция е испанският с малко над 2 млн. деца. Само 2.7 на сто от децата на тази възраст учат руски.

61% от българските граждани не владеят нито един чужд език. Това поставя България на трето място в класацията на Европейската статистическа служба за езиковите възможности на европейските граждани. Повече граждани, които не говорят друг език, освен родния си, има само в Ирландия и Унгария.