Пловдивска област се нареди на четвърто място, стана ясно от анализа на резултатите, направен от министерството на образованието

ЕГ „Пловдив” влезе в топ 10 на страната с резултатите от матурата по български език. Зрелостниците от елитната гимназия са постигнали среден успех 5.43 и се наредиха на десета позиция след Първа английска езикова гимназия. Начело на класацията е 91 Немска езикова гимназия в столицата.

Преди броени минути Министерството на образованието представи обобщените резултати от държавните зрелостни изпити по български език и втори ДЗИ. Пловдивска област се нарежда на четвърто място по успех след София-град, Смолян и Варна. Средният брой точки от матурата по български е 63.79, а на втори задължителен – 54.79.

С 2, 61 точки е по-висок резултатът от изпита по български в сравнение с миналата година – 53.24. Приравнено към оценка, това прави 4.20. Отличните оценки по предмета са повече от двойките, отчете Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищно образование”. Ученичка от Софийската математическа гимназия е изкарала четири пълни шестици, явявайки се на матури по български, математика, химия и биология.

4525 ученици са получили по две отлични оценки.

По думите на Костадинова се отчита подобряване на уменията на 12-класниците да формулират теза, но продължават трудностите при възприемане и извличане на информация от текст. Членуването все още е проблем, сериозни затруднения зрелостниците изпитвали и по отношение на пунктуационната норма. Повечето се справят добре при правописа на съгласни звукове, на думите с представки и при правописа на глаголите. Справят се добре и при определяне на значението на фразеологично съчетание и разпознаване на основните мотиви и образи в художествен текст. Процентът ученици, работили върху 41 задача, се увеличава. Тази година той е 79.31. Преобладаващата част са писали есе, 28.47 на сто – интерпретативно съчинение. 1% от зрелостниците са предали празни листове, 5.39% са преписали текста за анализ с надеждата това да им донесе точки.

Повече момичета са получили отлични или много добри оценки в сравнение с момчетата, отчетоха още от МОН.

Висок резултат се отчита от изпитите по чужди езици. По 9 от матуритетните предмети оценките са по-високи от предходната учебна година, по 4 предмета има по-ниски резултати, по френски език са приблизително еднакви, каза още Евгения Костадинова.

Министърът на образованието Красимир Вълчев уточни, че скалата за оценяване не е променяна от началото на провеждане на ДЗИ, но вероятно ще претърпи корекции от 2021 година. Сега прагът е 23 точки.