Преименуването е в знак на признание към делото на основателя на висшето училище

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство вече ще носи името на основателя си проф. Асен Диамандиев.  Преименуването е в знак на признание към делото на  създателя на висшето училище и приноса за утвърждаването му като институция. Предложението на Академичния съвет вече е в Министерски съвет.

Проф. Асен Диамандиев посвещава цялата си творческа кариера на обучението на поколения млади таланти. Като използва собствения си авторитет, през 1964 година осъществява замисъла си в Пловдив да се открие структура на висше музикално училище със свой облик, първото в страната извънстолично звено за преподаване на музика. Академията в Пловдив започва съществуването си като Музикално-педагогически факултет за подготовка на учители в общообразователните училища към тогавашната Българска държавна консерватория в София.
През 1972 г. филиалът се преобразува в самостоятелен Висш музикално-педагогически институт за подготовка на учители по пеене, профил „Народно пеене и изучаване на народни инструменти”. По-късно през 1995 г. става Академия за музикално и танцово изкуство, която през 2004 г. се преименува на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство.