Преподавателят там не е доставчик на знания, а модератор, който улеснява ученето, казват пловдивски директори след двуседмичен стаж в Банк Стрийт Колидж

888

Учителят в Америка не е доставчик на знания, а модератор, който улеснява ученето. Учениците в клас говорят много повече от него и получават възможност, според таланта и способностите си, да покажат какво са научили – чрез изобразително изкуство, музика, математика, театър, което ги прави по-креативни и емоционално интелигентни.

Това споделиха след посещението си в Ню Йорк двамата финалисти по програмата „Академия за училищни лидери“ от Пловдивска област – Валентина Георгиева – директор на СОУ „Патриарх Евтимий” и Даниела Петкова – директор на ОУ „Граф Игнатиев” – село Граф Игнатиево. Двете стигнаха до последния кръг и бяха сред 15-те директори, определени на конкурсен принцип за професионално посещение в САЩ.

За втора поредна година фондация „Америка за България” и Институтът за международно образование (Ню Йорк) организира десетдневното обучение за обмяна на опит в САЩ за български училищни директори. Интензивният курс се води от признати експерти по педагогика и лидерство в образованието от Банк Стрийт Колидж в Ню Йорк. Той е едновременно училище за деца до 8 клас и висше училище за добиване на магистърска степен в областта на образованието. Програмата е специално разработена за българските директори и се фокусира върху инструменти за ефективно училищно лидерство, педагогиката на 21 век, създаване на професионална учебна общност в училище и нови похвати за въвеждане на проектно-базирано обучение.

Директорите не само посетили различни американски училища, но преминали през динамични упражнения и задачи, за да научат как по-добре да идентифицират, анализират и се справят с проблемите в класната стая.

Наблюдавахме как нашите американски колеги формират умения, като подхождат творчески, давайки свобода на учителите да избират сами начините, методите и пътищата за постигане на образователните цели, заложени в стандартите. Впечатлени сме от учебната среда, която е адаптирана към прилагането на нови техники на преподаване, които едновременно ангажират вниманието и предизвикват учениците да участват в смислени и значими за тях проекти, но са подчинени на програмите за съответния клас и предмет, разказва Валентина Георгиева.

Работейки в екип, обединени в професионални общности, учителите се събирали редовно в хода на учебната година с цел да разширят своите педагогически умения. Работели заедно по планирането и реализацията на проекти.  Ученето било свързано с множество посещения извън училище, за да натрупат децата непосредствен опит от реалния живот..

Всяко училище ни посрещаше още от вратата с позитивни послания, които стават модел на поведение. Така у децата се формира гражданска позиция по редица въпроси, свързани с демократичното общество, споделя Даниела Петкова.

И двамата директори са се върнали мотивирани и вдъхновени за промяна в техните училища и са убедени, че наблюдаваните зад океана добри практики са приложими към нашите училища.