Досегашният психолог и дългогодишен помощник-директор поема временно управлението от днес. Подариха на Ивайло Старибратов лексикон за „довиждане”

Досегашният психолог на Математическата гимназия Алина Сомова поема управлението на училището след напускането на титуляря Ивайло Старибратов. След 13 години на ръководния пост, през които училището затвърди лидерските си позиции на образователна институция от най-високо ниво, вчера той официално каза „довиждане” на учениците и учителите. След като откри новата учебна година, Старибратов обяви, че се оттегля, но ще продължи да бъде близо до тях и да им помага, въпреки че се отдава на академична кариера. Той е доцент в катедра „Компютърни технологии” към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет, зам.-директор по научноизследователската и проектна дейност и международно сътрудничество във филиала на ПУ в Смолян, както и член на Съвета на Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти в университета. След напускането му вероятно ще трябва да бъде избран и нов председател на Съюза на работодателите в средното образование за областта, каквато длъжност той заемаше.

На изпроводяк учителите го изненадаха с лексикон, който обещаха да попълнят със спомени от изминалите години.

Алина Сомова е изпълнявала и функциите на помощник-директор на гимназията, така че е наясно с управлението. Преподава и френски език. Тя сяда на шефския стол до конкурс. Очаква се още през октомври да бъде обявена процедурата за избор на директори, тъй като доста пловдивски училища се ръководят от временно изпълняващи длъжността. Дали в списъка ще попадне и Математическата гимназия, ще стане ясно след месец.