12-класниците бяха отличени за проекта си „Цветни зависимости в млади звездни обекти“,  ще посетят Изследователския център в Испра догодина

Александър Шопов и Атанас Стефанов от Математическата гимназия спечелиха награда на Европейския конкурс за млади учени в Дъблин и ще имат уникалния шанс да посетят Изследователския център към Европейската комисия в Испра догодина. Там учени експериментират в областта на ядрената безопасност и сигурност, химията, биологичните науки и науките за живота, физиката и на информационните и комуникационните технологии. Научен ръководител на пловдивските младежи е Александър Куртенков.

България спечели общо три награди на юбилейното 30-то издание на конкурса. Това е вторият път, когато целият ни отбор взима награди, като особено важно е, че нашите таланти ще вземат участие в други научни събития.

„Нашата работа цели да изследва възможностите за търсене на млади звездни обекти в определени струпвания във Вселената, наречени райони на звездообразуване. Използвахме няколко подробни звездни каталога, които включват над 220 милиона звезди. От тях извлякохме информация за 18 района – мъглявини в диска на нашата галактика, в които се раждат нови звезди. По яркостта им в различни цветове направихме селекция на потенциални кандидати за звезди от типа T Tauri  – вид формиращи се в момента звезди. Така избрахме малко над 1000 звезди, които са кандидати за млади обекти от типа T Tauri.  По принцип това се прави със спектрални наблюдения на отделни звезди във всеки район, което обаче отнема много време. Ние прилагаме селекцията си по тези подробни звездни каталози, използвайки данни от виртуална обсерватория”, обясни пред „Уча в Пловдив“ Атанас, когато двамата с Александър спечелиха конкурса на МОН „Млади таланти“ за учени от 14 до 21 години и това им донесе право за участие в Дъблин.

Следващото издание на конкурса ще бъде догодива в София.