DSC06939

“Дорде ми очи гледат, не ще престана  да се трудя за народната ни полза. Ако те забравя, Отечество, забравена да бъде десницата ми”.

С тези думи на Неофит Рилски бе открит конкурсът за мултимедийни презентации на тема „Живот и дело на народните будители“ в СОУ “Свети Софроний Врачански”. В него взеха участие ученици от среден и горен курс. Според регламента участниците не трябваше да четат дословно информацията на слайдовете, а да правят коментари върху съдържанието.  16 презентации се състезаваха за призовите места, в които учениците разказаха за живота и делото на Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Неофит Бозвели, Неофит Рилски, Раковски, Петър Берон, Каравелов, Ботев, Владимир Димитров-Майстора, Васил Друмев. Най-ценни бяха тези презентации, в които учениците изразиха личното си отношение към фактите и дадоха съвременна оценка на будителите, обясни преподавателят по  български език и литература Ирина Даскалова.

Знания и компетентности за Българското възраждане и за будителите, умения за публично представяне и умения за естетическо и техническо оформяне на мултимедийната презентация бяха критериите, по които жури от трима преподаватели оценяваше презентациите. Въпреки че награди имаше само за победителите, всички участници получиха сертификати.

DSC06884