Творческата надпревара, организирана от СУ „Хр.Г.Данов“, е отворена за ученици от 1 до 12 клас

„Ако всичко на света е безсмислено, какво ни пречи да си измислим някакъв смисъл”. Фразата от „Алиса в страната на чудесата“ са избрали за тема на литературен конкурс за ученици от 1 до 12 клас  организаторите от СУ „Христо Г. Данов”. Целта е насърчаване на децата и младежите за индивидуална изява и лична позиция.

Право на участие в конкурса имат ученици от всички училища, извънучилищни звена, читалища, клубове, школи. Децата до 4 клас могат да се включат със стихотворение/съчинение или приказка, учениците от 5 до 7 клас – със стихотворение или съчинение разсъждение. Гимназистите участват с есе до 2 печатни страници или поетична творба.

Крайният срок за изпращане на съчиненията е 12.04.2022 г. на email: konkurs@soudanov.org

Участниците трябва да посочат трите си имена, класа и учебното заведение (клуб, школа), както и преподавателя. Всеки има право да се включи с по една творба. Най-добрите текстове ще бъдат отличени с грамота и материална награда във всяка възрастова група и категория. Ще бъдат популяризирани чрез блога „Ние четем“.