39 педагози дебатираха създаването на позитивна среда за учене в детската градина и училище на конференция, организирана от СБУ

Академия за развитие на млади учители ще подпомага квалификацията на педагози от детски градини и училища на територията на Пловдив и областта. Инициатори за създаването й са Общинският координационен съвет на Синдиката на българските учители и Център за опит и идеи Salve.

39 млади учители, членове на СБУ, дебатираха вчера създаването на позитивна среда за живот и учене в детската градина и училището. Представените от тях докладите са в резултат на тримесечна работа, която започва с обучения през март по темите „Компетентностен подход в образованието“, „Осигуряване на позитивна образователна среда за живот и учене“, „Ефективно партньорство между педагогически специалисти и родители“. В следващите два месеца учителите са работили в групи върху доклади с консултацията и подкрепата на екипа на Salve.

На конференцията бяха представени любопитни доклади като „Гид за един ден“, „Еко сръчковци – проект за компостиране в детската градина“, „Как да бъдем приятели на пчелите“, „Синхронът между емоционалната пластичност и емоционалната интелигентност“, „Развиване на ключови компетентности чрез въведение в ресторантьорството – храни и напитки“. Докладите ще бъдат събрани и публикувани в сборник.

„От нас, учителите, зависи да създадем условия и превърнем детската градина и училището в място за щастие, където се цени творческото мислене, а не готовото съдържание, където забавлението не е лукс, а децата разговарят по теми, които ги вълнуват, където се толерира изразяването на собствено мнение и се работи в екип, където съществува доверие“, казва обучителят Лиляна Русковска.

Заедно с общинския председател на СБУ, тя раздаде удостоверенията на преминалите обучение учители.