Община Пловдив и образователен портал „Уча в Пловдив” провеждат третото издание на форума за иновативни идеи и проекти. Млади учители разказват как са спечелили класната стая

Трето издание на форума „Аз променям моето училище” организират Община Пловдив и иновативен образователен портал „Уча в Пловдив”. Форумът насърчава развитието на уменията и знанията, на иновативните и различни идеи и е отворен за всички средни училища.

Учебните заведения могат да презентират своята най-добра и успешна инициатива, която не е свързана с национални програми, с партньорства по международни проекти, състезания или олимпиади, а е добра практика, иновация, събитие или кампания по идея на учениците, учителите или училището, довела до промяна на обкръжаващата среда. Целта е да се разчупи традиционното схващане за училището единствено като институция, определена да дава знания, а като място, където се изграждат личности.

Всяко училище може да се включи само с една инициатива. Приемането на заявки стартира от днес, а крайният срок е 1. юни. Предложенията за участие от директорите на училища се подават по електронен път до „Уча в Пловдив” – u4avplovdiv.com или на тел: 0887 27 17 12.

Предишните две издания преминаха при изключително голям интерес с участието на ученици, учители и директори от 22 училища на територията на Община Пловдив. Успехът ни мотивира да организираме трето издание, което надграждаме с модул „Как спечелих класната стая“, насочен към младите учители. В него могат да вземат участие начинаещи педагози по всички предмети, назначени от началото на тази учебна година или със стаж до 3 години. Целта е да бъдат подкрепени и да получат възможност да споделят кое ги мотивира да се развиват кариерно. Те сами избират начина, чрез който да разкажат за успехите си в работата с учениците. В новата комплексна образователна стратегия за град Пловдив за периода 2017-2022 година е заложена и подкрепа за млади учители в посока професионалното им и лидерско развитие. В тази връзка добавяме и новия модул.

Форумът щe се проведе на 8. юни (петък) от 11.00 часа в „Лимакон ивент център“- бул. „Марица“ 154. Представянията на младите учители започват в 13.00 часа.

Регламент за участие – максимум 5 минути за презентация на инициативата в свободно избрана от училището форма. Представянето на проекта трябва да е от ученици.

Форумът няма състезателен или конкурсен характер. Не се извършва класиране. Всяко училище ще получи плакет и трябва да има предварително подготвено послание, което да отправи. Посланията ще бъдат изписани върху балони, които участниците ще пуснат на финала на форума.