Моника Дженаварова спечели първо място на Студентката научна юридическа академия

Адвокатска колегия Пловдив награди най-изявения студент от Юридическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Това стана в рамките на ежегодната Студентска юридическа научна академия, организирана от факултета, която се провежда от 28 юни  до 1 юли в Приморско.

Първото място спечели Моника Дженаварова. Четвъртокурсничката спечели журито с разработката си на тема: “Разглеждане на въпросите за съотношението между правото на Европейския съюз и международното публично право в първичното право на Европейския съюз и практиката на съда на ЕС”.

Наградата е ваучер за закупуване на книги на стойност 200 лв., книга за историята на Колегията и достъп до библиотеката на Колегията.

В научната конференция участваха 16 изявени студенти – всеки със своя научна разработка, която защити пред специално жури, председателствано от проф. Дарина Зиновиева. Регламентът включваше представяне на разработките в рамките на 10 минути, както и отговори на въпроси от страна на журито и участниците.

Моника има втора награда от националния конкурс за студентски реферат на тема: „Проблеми на правния статус на хората с интелектуални затруднения или психосоциални разстойства в България”.