Агроеколог е новата професия в гимназята в Белозем.

k11

Агроекологичният център при Аграрния университет получи преди броени дни официален сертификат за  пълноправно членство в най-голямата и представителна организация за биологично земеделие и животновъдство в света –  IFOAM.

Аграрният е един от първите университети, които членуват в Международната федерация за органично земеделие. Центърът представлява България от 1993 година.

Членството на университета дава възможност за достъп до информацията и ноу-хау от IFOAM, които повишават компетенциите на преподаватели, студенти и специалисти в биоземеделието и поддържа взаимното сътрудничество със сродни организации в Европа.