Вузът подписа договор с РИОСВ, инспектори участват в актуализация на учебните планове

tvg7r1410791393

Аграрният университет удължава приема за бакалавърската специалонст „Екология и опазване на околната среда“. Обучението е насочено към изграждането на специалисти, които получават задълбочени познания по профилиращи екологични, агрономически и технологични дисциплини, което дава по-широка възможност за професионална кариера. Студентите получават подготовка в опазването и ефективното управление на околната среда, както и съвременни познания за прилагане на законовите нормативни документи по отношение на екологичното право, екологичните оценки и прогнози.

Екологичното обучение се провежда в Агроекологичния център към АУ, който е член на най-голямата организация за биологично земеделие в света – IFOAM (Международна федерация за органично земеделие).

Завършилите еколози могат да се реализират като експерти към Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и храните, лаборатории и пречиствателни станции, производствени предприятия в държавния и частен сектор, сертифициращи фирми, консултантски служби.

В началото на септември Аграрният университет подписа договор за двустранно сътрудничество с Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив. Двете институции се споразумяха инспекторите да участват при актуализиране на учебните планове и програми за различни специалности  Специалисти от Регионалната инспекция ще присъстват на защити на дипломни работи на студенти от университета, ще се включват в разработване на магистърски курсове за решаване на актуални проблеми при опазване на околната среда,  подготяне на съвместни проекти. Студентите на АУ ще могат да провеждат стажантски програми в РИОСВ – Пловдив.