Изложбата показва лекционното наследство на писателя от преподавателския му период в Пловдивския държавен университет, после Висш селскостопански институт

Изложба с 188 листа ръкописни лекции на проф. Димитър Димов ще се открие на 2 ноември от 11 часа в библиотеката на Аграрния университет. Събитието е част от културния календар на Пловдив. Дигитализираните копия на лекциите са поставени в изложбени витрини, специално изработени от ПГ по дървообработване „Христо Ботев“. Те са осигурени от Национален литературен музей и къща музей „Димитър Димов“ с главен уредник д-р Милена Катошева, която ще представи и оригиналите, които ще могат да се видят на откриването.

Името на автора на „Тютюн“ е емблематично за историята на висшето училище, създадено преди 75 години като Агрономо-лесовъден факултет към Пловдивския държавен университет „Паисий Хилендарски“ в далечната 1945 г.

В края на 1946 г. Димитър Димов постъпва на работа във факултета и преподава „Анатомия и физиология на домашните животни“.

Доц. Никола Несторов, който е зам.-ректор на ВСИ в периода 1951-1962 г., дарява ръкописните тетрадки – лекции на Димитър Димов, на литературния музей и къщата музей на писателя. Днес, благодарение на моделните технологии, тези ръкописи могат да бъдат достояние до всеки студент, преподавател или любител на ветеринарната медицина както в електронен вид, така и в печатен.

Настоящата изложба включва лекции на проф. Димитър Димов от преподавателския му период в Пловдив: План на лекции в 3 свитъка; Физиология на дишането; Физиология на кръвта и кръвообращението; Физиология на отделителните органи; Физиология на храносмилането.

Те намират своето достойно място в библиотеката на Аграрен университет, където през 2021 г., във връзка със 70 години от написването на романа „Тютюн“, една от читалните бе преименувана „Проф. Димитър Димов“.

Студенти от катедрата по животновъдни науки към университета ще направят съпоставка между плана лекции по анатомия и физиология на домашните животни, по който учат днес, с изработения от Д. Димов преди 76 години.

Ще бъде представен филм за Димитър Димов, отразяващ творческия му и преподавателски му период, докато е живял и работил в Пловдив.