УХТ е начело на Рейтинговата система за хранителни технологии, ПУ се нарежда втори по химия, физика, биология и педагогика и трети – за право, психология, филология и социални дейности

МУ отстъпва водещото място на София и Варна

1153_bzkp_tundja_img

Аграрният университет е лидер в две професионални направления – “Растениевъдство” и “Растителна защита”, с по 53 точки, сочат резултатите от оповестената днес от МОН нова рейтингова система на висшите училища. Тя използва над 80 различни индикатори, по които се сравняват вузовете, като основните критерии за оценка са учебен процес, научни изследвания, учебна среда, социално-битови и административни услуги, престиж, реализация на пазара на труда. В страната има 51 висши учебни заведения, като 37 от тях са държавни, а 14 частни. В държавните се обучават 196 591 студенти, а останалите са разпределени в частните вузове.

Софийският университет отново е лидер с 21 от 24 професионални направления. Оказва се, че най-висок среден месечен облагаем доход получават именно възпитаниците на вуза, завършили информатика и компютърни науки – над 3000 лева. Завършилите същата специалност, но в други висши училища, получават по-ниско заплащане, като на места разликата надхвърля четири пъти. УНСС продължава да бъде най-престижното висше учебно заведение за желаещите да учат икономика.

Техническият университет, към който спада и пловдивският филиал, е лидер в енергетиката, електротехниката и електрониката, машинното и общото инженерство. Университетът по хранителни технологии също има едно първо място и то, логично, е в направление “Хранителни технологии”, както и второ – за туризъм.

Най-добрите резултати за Пловдивския университет са в направленията физични, химични, биологични и педагогически науки, където вторият по големина вуз в България се нарежда на престижното второ място. Трета позиция университетът заема в “Право”, “Психология”, “Социални дейности”. С две позиции нагоре се изкачва висшето училище спрямо миналата година по отношение на филологиите – от пета на трета, изпреварвано от Софийския, Великотърновския и Нов български университет. Вузът обаче е чак девети в направление “Администрация и управление”, а една позиция по-нагоре – при икономиката. В икономическото направление УХТ и АУ заемат чак 12 и 13 място, а 16-а и 17-а позиция са за Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите и Висшето училище по сигурност.

Медицинският университет в Пловдив е втори в професионално направление “Здравни грижи”, като първи, с равен резултат са Софийският, Варненският и Плевенският. В обучението по фармация и “Обществено здраве” също е втори, а при стоматологията се нарежда на трета позиция. За обучението по медицина пловдивското висше училище остава на трето място, отстъпвайки на колегите си от София и Варна.

АМТИИ е класирана на второ място в направление “Музикално и танцово изкуство” и на трето – в “Педагогика на обучението по”, следвана от ПУ. Рейтингът поставя на четвърто място артакадемията под тепетата в направление “Изобразително изкуство”.

От изданието става ясно още, че близо една четвърт от висшистите не се осигуряват в България, а средният осигурителен доход на завършилите и работещите у нас е 925 лева. Най-ниска е безработицата при кадрите по медицина, фармация, стоматология и военно дело, а най-висока при животновъдите, историците и археолозите.

1 КОМЕНТАР

Коментарите са затворени.