Над 100 са класираните изследователи, които ще получат финансова подкрепа за кариерно развитие

Над 100 изследователи вече са класирани от висшите училища и научните организации, получили средства по Национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“ на Министерство на образованието и науката.

Аграрният университет е одобрил 9, а Университетът по хранителни технологии – петима учени. Медицинският университет в Плевен е класирал 10. Университетът по архитектура, строителство и геодезия е подбрал 8 изследователи, Шуменският университет – двама, Минно-геоложкият – четирима. В някои от факултетите на Софийския университет също вече са ясни участниците. В Историческия факултет са класирани 8 изследователи, във Факултета по журналистика и масова комуникация – 4, а във Факултета по славянски филологии – 11.

Първият етап на програмата стартира през лятото на 2022 г. с обща финансова подкрепа в размер на 7,5 млн. лв. Средствата са разпределени между 25 висши училища от различни области на страната – София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Русе, Благоевград, Варна, Плевен, Бургас, Шумен и Габрово. Финансиране за подкрепа на научни кадри е осигурено и за Българската академия на науките, Селскостопанска академия, Военномедицинска академия, Националния център по заразни и паразитни болести и Националния институт по метеорология и хидрология. Целта е да се подкрепят талантливи млади хора за научноизследователска работа в България и да се подпомогне тяхното кариерно развитие.

По първия модул „Млади учени“ новоназначените изследователи получават възнаграждение поне 1200 лв. на месец. По втория – „Постдокторанти“, средствата за новоназначените са от 2000 до 3000 лв. на месец с включени осигуровки за сметка на работодателя. Възможност за финансиране имат също и вече назначените в организациите, като по първия модул допълнителните възнаграждения са между 300 и 800 лв., а по втория – между 400 и 800 лв.