Основната цел на проекта е да се създаде междууниверситетски европейски кампус за насърчаване на върховите постижения във висшето образование

Аграрният университет се включва в проекта UNIGREEN заедно с още седем висши училища от различни държави. Те се обединяват за създаването първия Зелен университет на Европа. Ректорите на европейските университети вече направиха решаващата стъпка и подписаха писмо за .

Ректорът на Аграрния университет проф. д-р Христина Янчева се срещна в Брюксел с колегите си от Алианса, които изразиха своята категорична позиция за създаване на обединението. Дискусията се състоя в Академията за научни изследвания и висше образование ARES.

Инициативата „Европейски университети“ е част от програма „Еразъм+“. През 2020 г. Университетът в Алмерия – Испания инициира създаването на Европейски алианс на университетите, работещи в сферата на аграрните науки, биотехнологии и природни науки, в който участва и Аграрният университет. Останалите партньори са Варшавският университет за природни науки – Полша, HEPL – Висше училище на провинция Лиеж – Белгия, Политехническият институт в Коимбра – Португалия, Университетът в Модена и Реджо Емилия – Италия, Sup‘Biotech – Франция и Аграрният университет – Исландия.

В продължение на две години партниращите институции осъществиха онлайн и лични срещи в различни формати. През 2021 г. нямаше покана за участие в инициативата „Европейски университети“, което даде възможност за по-добро опознаване на партньорите и подготовка на конкурентоспособна кандидатура.

Постигнат бе и първият успех на Алианса – кандидатурата по проект „Университетско сътрудничество за насърчаване на зеления преход и устойчивите практики в образованието и обучението /U-Green/“, е успешна. Координатор на проекта е  Университетът в Алмерия, Испания, който получи финансиране и ще стартира през следващия месец.

Иновативност

Въпреки наличието на различни модели на сътрудничество между европейските образователни институции в областта на аграрните науки, биотехнологии, природни науки все още не е създаден консорциум от висши училища, планиращи амбициозна съвместна стратегия за споделяне на всички ресурси – научни, материални, образователни, както и прилагане на общи знания, трансферни модели и интегрирани системи за управление и осигуряване на качеството.

Основната цел на проекта е да се ​​създаде междууниверситетски европейски кампус за насърчаване на върховите постижения във висшето образование, засилващи връзките между образование, научни изследвания, иновации, добри практики и трансфер на знания. Очертани са краткосрочните цели в следващите 5 години и дългосрочните в следващите 10 години.

Добавена стойност на проекта

Чрез утвърждаване на връзките помежду си в областите образование, научни изследвания, иновации, добри практики и трансфер на знания, осемте партньори в транснационалния UNIgreen Алианс целят той да се позиционира като знакова европейска образователна и научноизследователска институция. С развиването на тази мрежа преподавателите от висшите училища ще работят по интердисциплинарни международни проучвания и проекти. Студентите ще се обучават по програми, разработени колективно от партньорските организации, за да обогатяват чуждоезиковите си умения и да повишават нивото си на професионална квалификация.

Проектът ще даде възможност да се консолидира индивидуалният опит на участващите институции за свободното движение на знания, което улеснява присъждането на двойни дипломи, служи за целите на привличане на международни таланти извън Европа и насърчава многоезичното и междукултурно общуване за приобщаващо европейско висше образование.