DSCF3910

Академични онлайн досиета въвежда за преподавателския си екип Аграрният университет. Занапред ректорът ще може да следи как се развива всеки от служителите му. Това е част от проекта за усъвършенстване на системата за управление, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.  По нея са разработени и внедрени осем софтуерни системи за управление, контрол и обратна връзка, както и система за оценка на качеството.

Особено полезна за студентите ще е системата, която позволява автоматично генериране на факултетен номер, финансово досие за платени такси, завеждане на молби и заявления. Всеки, който има потребителско име и парола, ще може да провери резултатите си от изпити, провеждането на практики и стажове. Студентите ще могат да проверяват онлайн каква е седмичната им програма и в кои аудитории, семинарни зали и лаборатории ще се провеждат занятията.

По проекта е разработена и система за управление и контрол на финансите, която ще проследява паричните потоци на вуза, ще контролира как се разходват средствата и ще осигурава информация с цел взимане на правилни управленски решения.